островен стелаж

Островни стелажи на модули по 90 см дължина.