Рекламен стелаж с брандиране

Рекламен стелаж с брандировка по поръчка на клиента.