Касов модул

Касови модули с размери 170х120х85 см  без движеща се лента. Подходящи за продажба на всякаква стока. Широко приложими в магазинната мрежа и заведенията за обществено хранене.